UGRADNJA KLIMA UREDJAJA

Da li vam je potrebna instalacija i ugradnja klima uređaja? Kao i u svakom poslu, tako i kod ugradnje klima uređaja najbolje je kada to urade lica koja su stručno osposobljena za to.
Prilikom montaže treba uzeti u obzir nekoliko parametara koji određuju I sam odabir jačine klima uređaja kao i samo lokaciju u prostoriji.

A ti parametri su sledeći :

Veličina prostorije,položaj objekta u odnosu na strane sveta,broj odnosno količina zastakljenih površina u prostoriji koju treba klimatizovati,postojeća termička izolacija zgrade,broj osoba koje borave u prostoriji,u nekim poslovnim objektima-lokalima i prisustvo uredjaja koji svojim radom dodatno zagrevaju prostoriju.

STAN SA VIŠE NIVOA

U stanovima sa više nivo-a prostorija je bitno da se klima najpre montira po svojoj nameni, sto znači dali će samo da hladi ili će zimi da se koristi kao osnovno sredstvo za grejanje, jer je kretanje toplo-hladnog vazduha tu presudno.

Hladan vazduh se kreće po dnu prostorije.
Ako je klima montirana blizu stepeništa,
ili bilo kakvog otvora koji bi dozvolio da taj vazduh odmah prostruji u prostoriju, na donjem nivo-u,tako montirana klima u gornjem spratu nema efekat hlađenja.

`A znamo da su potkrovlja leti najveći problem za boravak jer su užasno topla.

Sa druge strane ako klimu koja treba da greje, montirate opet blizu tih otvora za sprat ili ulaznih vrata sva toplota I topao vazduh koji se širi u pravcu plafona odlazi u gornje prostorije.

ZATO MONTAZU-UGRADNJU PREPUSTITE NAMA!!

Licima koja su strucno edukovana i osposobljena za to.

Mi ćemo najpre saslušati vašu želju uvezi položaja klima uređaja u stanu i ako to zadovoljava većinu aspekata sa strane funkcionalnosti uređaja,mi ćemo je tu i montirati a ako ne,zajedno ćemo naći sledeće najbolje rešenje.

Instalacija i ugradanja