11 razloga zašto klima ne hladi – II deo

U nastavku prethodnog teksta,  pišemo o rešenjima koja se tiču klime koja ne hladi i koja se kreću se od brzog i jednostavnog rešavanja do zahteva za profesionalnim asistencijom servisera, u zavisnosti od težine problema.

4. Blokirani kondenzator spoljašnje jedinice uređaja

Ako je kondenzator, koji se nalazi u spoljašnjoj jedinici vašeg klima uređaja, blokiran bilo kakvim preprekama, neće moći da izbaci toplotu u okolno područje.

Kada toplota nema gde da ode, ona će početi da se akumulira u jedinici kondenzatora, što će dovesti do porasta temperature kondenzacije i neefikasnog rada sistema.

Kondenzator mora da diše!

5. Loš ili neispravan kondenzator 

Ukoliko pak ventilator u spoljašnjoj jedinici radi, a kompresor ne radi, možda je opet problem u kondenzatoru.

Oni rade poput baterija i koriste se za napajanje motora u kompresoru i ventilatoru.

Čujete li kliktanje iz vašeg uređaja? Najčešće je to znak da kondenzator počinje da otkazuje. Kada kondenzator otkaže, motor će zujati umesto da se uključi. Ako se to dogodi, odmah isključite klimu jer bi motor mogao pregoreti i pozovite servis.

6. Prljava zavojnica isparivača (deo spoljašnje jedinice klima uređaja)

Proces hlađenja vazduha u sistemu odvija se duž površine i rebara vaše zavojnice isparivača.

Ako je kalem isparivača prekriven slojem nečistoće ili prljavštine, iskusićete smanjenje efikasnosti hlađenja.

Nečistoća stvara sloj izolacije između vazduha i kalema, što otežava kalemima da hlade vazduh na željenu temperaturu. Kao rezultat, klima će duvati vazduh topliji nego što bi trebalo da bude.

U narednom članku serijala nastavljamo da pišemo o razlozima zbog kojih klima uređaj ne hladi.