Čemu služi silikonski grejač…

Silikonski grejač koristimo da bi klimi ,tačnije spoljnoj jedinici olakšali rad u režimu otapanja . Postoje silikonski grejači različitih jačina u vatima(W),kao i u dužini .

Grejač se najčešće ugrađuje

-na sam isparivač spoljne jedinice

Tu je potrebno zbog lakše ugradnje skinuti ventilator spoljne jedinice i silikonski grejač fiksirati obično sa plastičnim vezicama ili bakarnom žicom sa unutrašnje strane isparivaca i kontakte povezati jedan na nulti provodnik a drugi na četvorokraki ventil….u ovom slučaju grejač ima funkciju da isparivač konstantno greje snagom recimo 40w i tako topi sneg koji se stvara na isparivaču kada je vlažnost vazduha velika…(to smo opisali u tekstu ; kako radi defrost?)

-u dno (tacna) spoljne jedinice

Ovde silikonski grejač ima funkciju da vodu koja se stvara prilikom kondenzacije na grejanju ,konstantno “drži”u tečnom stanju i da voda kroz otvor čim pre ode iz spoljne jedinice .

Kada je napolju veliki minus i klima odradi defrost ili otapanje spoljne jedinice ,voda sa isparivača sklizne u tacnu -dno spoljne jedinice .Ako ta voda ne ode što pre u odvod koji je povezan sa crevom na spoljnoj jedinici ,zbog velikog mraza stvara se led koji se tokom vremena slaže i stvaraju se naslage . S vremenom ventilator na spoljnoj jedinici počinje zapinjati i češati o te naslage leda. Ventilator je od plastike koje je inače na velikom mrazu krta i lako dolazi do pucanja.

-na sam kompresor

ovde se kompresor -motor opasiva silikonskim grejačem koji je opasan metalnom obujmicom (šelnom ). To se koristi obično kao pomoć za on/off klime jer jim olakšava rad prilikom startovanja na velikim minusima.