FM KLIMA SERVIS sa iskustvom , praksom  i znanjem u domenu klimatizacije koja traje već 14 godina,ugrađuje i servisira centralne sistema i ventilaciju.

Centralni sistemi se koriste u velikim poslovnim objektima, zgradama , ustanovama, fabrikama i slicno. Pored centralnih sistema, ugrađuje se paralelno i ventilacija za izmenu svežeg vazduha u prostorijama, sa rekuperatorima ili bez njih.

Uz konsultaciju sa projektnim inženjerima klimatizacije, možemo vam uraditi projekat i predložiti uvid u najbolju opremu koju možete preko nas i kupiti i koju vam ugrađujemo uz garanciju.

FM KLIMA SERVIS BEOGRAD I SOMBOR je povezan sa servisnom mrežom svih vodećih brendova sistemskih klima koje se koriste kod nas .

Sam princip rada klima u centralnim sistemima podrazumeva,da postoji jedna ili više spoljnih jedinica zavisno od kapaciteta,i one su obično smeštene ili na krovu zdrade ili u dvorištu . Moraju biti zaštićene fizičkom barijerom-ogradom i pristup njima imaju samo ovašćena lica serviseri i tehničari.

U zgradu se postavi glavni vod cevne i elektro instalacije i kroz posebnu vertikalnu magistralu se  uzdiže ili spušta i na svakom spratu povezuje sa unutrašnjim jedinicama (poput radijatorskog sistema grejanja).

S tim sto se postavlja na unutrašnjim jedinicama i vertikalni odvod kondenzata,obično su to PVC cevi fi 32 koji se na dnu zgrade odvodi u drenažni slivnik.

Svaka unutršnja jedinica ima opciju rada ili na hlađenju ili na grejanju ne zavisno od drugih prostorija.

Tako da u uslovima gde je potrebno hlađenje i grejanje sve može da radi preko jednog sistema.

Uz vaš zahtev možemo uraditi projektnu dokumentaciju, preporučiti vam i dobaviti opremu i na profesionalni način istu i ugraditi.