Od 01.05.2022 smo u obavezi kao servis da posedujemo fiskalnu kasu.

Do sada je bio način plaćanja naših usluga i robe – klima uređaja i rezervnih delova vezano za klimatizaciju, uvek u gotovom novcu na licu mesta ili preko računa firme u postojećoj banci.

Novom fiskalizacijom i kasom dobijamo mogućnost plaćanja i platnim karticama, tako da će naši korisnici moći da naše usluge plate i na ovaj način, uz izdavanje fiskalnog računa.