Nekoliko informacija o gasovima -freonima

Danas cemo ukatko prikazati neke freone koji su nazastupljeniji u klimatizaciji.

SUPSTANCE KOJE OŠTEĆUJU OZON I FLUORISANI GASOVI STAKLENA BAŠTE

GRUPA 1  : HLOROFLUOROUGLJENICI   -CFC

Trihlorofluorometan:

Hemijska formula:  CFCL3     oznaka :  CFC-11    naziv u upotrebi:  R11

Diklorodifluorometan:

Hemijska formula: CF2CL2   oznaka: CFC -12  naziv u upotrebi : R12

Generacije u najlepšim godinama 40 i više ,pamte one naše stare frižidere i zamrzivače marke ” OBODIN”.Verujemo da se negde jos uvek koriste, ti aparati su koristili ovaj vid rashladinih freona i radili su neprikosnoveno i po 40 pa i 50 godina,što pokazuje da su freoni izuzetno dobri i pružaju odlično hlađenje. Nažalost nakon propadanja kućista i izolacije aparata nesavestnim odlaganjem odpada prilikom oslobađanja toga freona u atmosferu dramatično se oštećivao ozonski omotač ,do te mere da se moralo prekinuti sa proizvodnjom i korištenjem ovog rashladnog sredstva.

GRUPA2: FLUORISANI GREJNI GASOVI

Fluorisani ugljovodonici -HFC

2/1  Hemijska formula : CH2F2   oznaka: HFC-32   naziv u upotrebi: R32

Od 2018g i na našem tržistu ,u novim klima uređajima,karakteristike su da ga je potrebno manje u sistemu a iskorišetenje je bolje, čak i veće,na šteti ozonu ,jedino što je zapaljiv i mora se ozbiljnije rukovati sa njime.

2/2 Hemijska formula: CH2FCF3    oznaka: HFC 134a    naziv u upotrebi: 134a

Ovo rashladno sredstvo se koristi najviše u automobilskoj industriji ,svaki naš auto koji ima klima uređaj u sebi koristi freon 134-a.

GRUPA 3: MEŠAVINE

R 410a          Mešavina freona R32 i R 125 

Koristi se u 99{64fb38127cfa880b409c07663ed4519041f3440ad7a75462664eb0d1a45dc006} svih inverterskih klima ,kako rezidencijalnih tako i kućnih split sestema,multi sistema,vrf sistema. I obične klime on/off varijante nove proizvodnje koriste ovaj vid rashladnog sredstva. Neoštećuje ozon i lak je za rukovanje.

R407c       Mešavina freona R32 i R125 i R 410a

Freon koji se koristi takođe u sistemima moderne i savremene klimatizacije , i koji se pojavio kao prva zamena za neokološki freon R22. Kod svih mešavina freona je jako teško izvršiti dopunu freona na licu mesta jer sama činjenica da se sastoji od tri komponente a koje nisu procentulano jednako zastupljene, govori da se mora klima uređaj potpuno isprazniti i sa vagom na određenu gramažu koja je navedena u tabeli klimu ponovo dopuniti.

Grupa4: DELIMIČNO HALOGENIRANI KLOROFLUOROUGLJENIČNIVODONICI -HCFC

Klorodifluorometan

Hemijska formula: CHF2CL    oznaka: HCFC-22    naziv u upotrebi : R22

Rashladno sredstvo koje je još uvek nazastupljenje kod nas. U državama EU ovaj freon je već nekoliko godina zabranjen zbog njegove štetnosti po okolinu. Kod nas klime slabijeg kvaliteta ,i dostupnije cene  kao i veće potrošnje angažovane snage el energije još uvek nailaze na svoje kupce.

Iako R22 i R 407c imaju približnu tačku isparenja i pritisak iz ovih tabela se vidi da se ti freoni nemogu i nesmeju mešati jedan sa drugim odnosno dopunjavati klime mešanjem ovih vrsta freona.

Što zbog hemijskoh sastava,što zbog ulja u kompresoru.

Pokušali smo da vam kroz ovu stranicu u najkraćim crtama predstavimo nekoliko tehničkih karakteristika rashladnih sredstava.