SISTEMI SAMOČIŠĆENJA (X-FAN)

Uključivanjem ove opcije ,ventilator unutrašnje jedinice i nakon iskljućivanja klima uređaja nastavlja sa radom još neko vreme i time isušuje izmenjivač toplote i sprečava zagađenje i razvoj bakterija i gljivica na unutrašnjoj jedinici.