Šta znači kad klima stane sa radom i piše DF?

fm-klima-servis-beograd-odmrzavanje-klime-df-mod-defrost-funkcija

Tokom hladnih zimskih dana moguće je da se spoljna jedinica klima uređaja previše ohladi a ponekad će i kalem biti prekriven ledom. Sistem to prepoznaje i klima ulazi u režim odmrzavanja jer spoljna jedinica ne može da radi kada ima leda na zavojnici i mora da odmrzne led pre nego što nastavi da obezbeđuje klimatizovan vazduh.

DF je skraćenica za defrost što na engleskom jeziku znači odledi.

Kako bi se postiglo odmrzavanje spoljašnjeg namotaja desiće se niz stvari u uređaju. Unutrašnja jedinica će prestati da izduvava vazduh a u zavisnosti od marke, na daljinskom upravljaču ili/i na LCD ekranu unutrašnje jedinice klima uređaja će se pojaviti indikacija ciklusa odmrzavanja – DF. Često će se sa spoljne jedinice čuti šumovit zvuk, spoljašnji ventilatori će se letimično okretati i zaustavljati a led na spoljašnjoj zavojnici klima uređaja će se otopiti i otpasti. To znači da se oko spoljašnje jedinice može stvoriti velika lokva vode. U slučaju da se pojavi dim oko spoljne jedinice ne brinite – to je para koja nastaje usled procesa odmrzavanja. Sve napisano iznad je normalno za klima uređaj koji prolazi kroz režim odmrzavanja.

Obratite se profesionalcima sa preko 10 godina iskustva za odabir i profesionalnu, pouzdanu ugradnju i održavanje vaše klime. Pošaljite upit na stranici kontakt ili nas pozovite.

Ceo ciklus odmrzavanja može trajati od 5 do čak 45 minuta u zavisnosti od marke klima uređaja i spoljašnje temperature. Tokom režima odmrzavanja klima uređaj će prestati da izduvava vruć vazduh jer se toplotna energija preusmerila i koristi se za podizanje temperature spoljne jedinice. U određenim slučajevima nije neobično da duva hladan umesto toplog vazduha. U tim trenucima je bitno da ne paničite. Ostavite sistem uključen i ne podešavajte temperaturu, brzinu ventilatora ili režim rada.

Kada sistem prepozna da je režim odmrzavanja završen, klima uređaj će se automatski vratiti u mod grejanja. Odmrzavanje se može često dešavati rano ujutru u danima kada je spoljna temperatura veoma niska.