Šta znači kod klima oznaka BTU?

Kada kažemo moja klima je jačine 12 -ica ,šta to znači?

“Dvanajstica” je skraćenica od punog naziva 12,000 BTU. To je engleska skraćenica od BRITISH THERMAL UNIT. Time se označava količina energije koja odgovara energiji od 1055 J (džula).

U Evropi koristimo oznaku za merenje enrgije KW (kilovat). Da bi dobili odgovarajuću tabelu sa pretvorenim vrednostima moramo snagu btu podeliti sa koeficientom 3412 . Tako naprimer dobijamo rezultat da je 12000 btu jednako 3,5 kw, 18000 btu je 5kw , 24000 btu je 7 kw..itd