OPCIJA U KLIMA UREĐAJU ZVANA-HLADNA PLAZMA

Ukljućivanjem ove opcije ,efektivna sterilizacija ubija 90{64fb38127cfa880b409c07663ed4519041f3440ad7a75462664eb0d1a45dc006} bakterija i eliminiše sve neprijatne mirise ,i obogaćuje vazduh sa jonima kiseonika.