UNIJA SERVISERA KLIMA-BEOGRAD

Pristupili smo uniji klimatizera Beograd,kao i svaki veliki i ozbiljan servis na području našega grada.

Šta je unija klimatizera i koja je njena namena?

Unija je prvenstveno oformljena,da bi se neke stvari na tržištu i poslovnom polju klimatizacije dovele u red,da se korisnicima naših usluga pruži maksimalna i profesionalna usluga , najbolji kvalitet usluge i odgovornost za svoj rad sa naše strane kao davaoca tih usluga.

Svi ozbiljni servisi na području našega grada su učlanjeni u uniju ,i iza rada svakoga pojedinca ,stoji unija koja će mu ukazivati na eventualne greške,edukovati ga i organizovati kurseve osposobljavanja i nadograđivanja znanja u domenu klimatizacije. Repromaterial,koji koristimo mora i morati će biti takav da zadovoljava i ispunjava sve standarde zakonom propisane (kod nekih ,poput nas Fm Klima servis to je postojalo od samog osnivanja firme).Unija će zahtevati od članova i pojedinaca ,profesionalan kodeks ponašanja i oblačenja, Članovi unije sa maksimalnom odgovornošću moraju i imaju pravo da vam pečatom i svojim identifikacijskim brojem overavaju garanciju na ugrađeni klima uređaj.Ukratko u uniji će biti svi koji su registrovani u agenciji za privredni registar( APR-u),i to ne periodično, nego cele godine ili duži niz godina,koji svoj posao ne uzimaju od danas do sutra nego od toga posla žive i svakako jim je stalo da klijenti budu zadovoljni njihovom uslugom ,i samim tim osiguraju plasman svojih usluga na našem tržištu.

Za svaku stvar i svaki početak postoji određeni vremenski period koji mora poteći da se stvari preokrenu na bolje.Sa ovim potezom smo mi serviseri pokrenuli jednu veliku želju i veliku nadu i uložiti ćemo veliki trud da se ovi naši željeni planovi ostvare,a vama kao korisnicima naših usluga prepuštamo da to ocenite ,kritikujete ,sugerišete i ukazujete na neke naše eventualne greške,kao i da pohvalite ono sto vam se ćini da je za pohvalu.

Vaš Fm Klima servis